Фасетиране

Фасетът е вид едностранно скосяване на ръбовете на стъкло или огледало, като ъгъла на скосяване варира от 3° до 45°, а широчината на скоса от 3 до 35мм и по-голяма в зависимост от техническите характеристики на машината за обработка на фасет. Фасет може да се изпълнява, както по праволинеен, така и по неправолинеен профил.

В “Полиглас’’ праволинейният фасет се обработва на специализирана машина. Нейните технически характеристики са:

 • дебелина на стъклото – от 3 до 20мм;
 • максимални размери на обработваното стъкло – 2400х2400мм;
 • минимални размери на обработваното стъкло при широчина на скоса 12мм – 70х70;
 • ъгъл на скосяване – от 3° до 45°, като ъгъла се измерва от равнината на стъклото
 • широчина на фасета - от 3 до 35мм.
Неправолинеените форми се обработват на машина за ръчно фасетиране, на която характеристиките са:
 • дебелина на обработваното стъкло - от 3 до 19мм;
 • максимален диаметър на обработваното стъкло – 2100мм;
 • минимален диаметър на обработваното стъкло – 230мм;
 • минимален външен радиус на обр. стъкло - 30мм;
 • минимален вътрешен радиус на обр. стъкло – 50мм, но зависи от вида на вътрешния контур;
 • ъгъл на фасета - от 3° до 45°;
 • широчина на фасета - от 3 до 40мм