Кантиране

Кантирането е процес, който може да бъде условно разделен на два основни праволинеен или неправолинеен.
  • Стандартен/FA кант/ – при който се обработва челото и се скосяват ръбове под 45°(фаски) по дебелина на стъклото с диамантени дискове. Като получения кант може да бъде полиран или неполиран.
  • Специален – при който страничната повърхнина се обработва със специални профилни диамантени дискове, или на комбинация от такива, за получаване на определена форма на канта.
Кантът, който се обработва може да бъде праволинеен или неправолинеен.
Основно в ”ПОЛИГЛАС’’ се изпълняват стандартен FA кант и от специалните - С ,OG ,ПЕ и начупен кант.
Технологичните възможности на машините за праволинеен кант - вертикално обработваща максимални размери на обработваното стъкло – 3210/2210 мм, минимални размери на обработваното стъкло – 50х50мм, дебелина на обработваното стъкло – от 2 до 25мм.
Неправолиненият кант се изработва както ръчно, така и машинно.
Ръчният кант се изпълнява чрез обхождане на контура на детайла, като техническите възможности на  хоризонтално двойнокантираща машина са:
  • дебелина на стъклото – от 3 до 19мм;
  • най- голям диаметър при кант на обработваното стъкло – 2100мм;
  • най- малък диаметър при кант на обработваното стъкло – 100мм;
  • най- малък вътрешен радиус при кантиране – 80мм.

При желание от страна на клиента, могат да се изпълняват и други видове специални кантове, за което е необходимо предварително да се заявят и закупят необходимите профилни дискове.